Vprašalnik

Vprašalnik Voli prav vam je v pomoč pri izbiri stranke, ki je najbliže vašim pogledom. Več vprašanj, kot odgovorite, bolj natačni bodo rezultati.

1. Vsi prebivalci Slovenije bi morali imeti dostop do primarnega zdravstva v domačem kraju oz. bližnji okolici.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

2. Dopustiti je treba povečano zasebno delovanje v zdravstvenem sistemu.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

3. Širitev javnega potniškega prometa bistveno pripomore k povezljivosti Slovenije in se mora izvesti prioritetno.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

4. Slovenija naj v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami sprejme več prosilcev za mednarodno zaščito.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

5. Štipendiranje študentov naj bo v višjih zneskih in dostopnejše vsem študentom.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

6. Drugi in tretji pokojninski steber (dodatno pokojninsko zavarovanje in zasebni pokojninski skladi) bi morala imeti vidnejšo vlogo v pokojninskem sistemu.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

7. Prejemke za invalidsko pokojnino je treba povečati tako, da bodo v vsakem trenutku ustrezali vsaj minimalni plači.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

8. Prejemke za starostno pokojnino je treba povečati tako, da bodo v vsakem trenutku ustrezali vsaj minimalni plači.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

9. Država naj uvede univerzalni temeljni dohodek (UTD).

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

10. Država naj stori več glede decentralizacije Slovenije.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

11. Pokrajine naj se uvedejo do konca prihajajočega mandata.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

12. Nadzor in sankcije na področju koruptivnih dejanj je treba povečati.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

13. Povečati je treba prispevek Slovenije k razvojnemu sodelovanju in dejavnostim pomoči v revnejših državah sveta.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

14. Zveza NATO naj ima vidno vlogo pri zagotavljanju teritorialne celovitosti Slovenije.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

15. Vlada mora varovati položaj verskih ustanov v slovenski družbi s pomočjo javnega financiranja.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

16. Kazni za spolno in družinsko nasilje bi bilo treba povečati.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

17. Za vlado naj bo pomembno, da s finančnimi spodbudami reši težave slovenskih kmetovalcev.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

18. Slovenija naj podpre globlje in tesnejše povezovanje v sklopu Evropske Unije.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

19. Država naj stori več za spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

20. V prihajajočem volilnem mandatu je treba legalizirati uporabo konoplje.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

21. Vlada bi morala globlje poseči v stanovanjski trg z namenom regulacije rasti cen nepremičnin.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

22. Naložbe v infrastrukturo (npr. v promet, telekomunikacije in zdravstveni sistem) naj imajo prednost pred odplačilom dolga državne blagajne.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

23. Država naj ohrani lastništvo v sistemsko pomembnih bančnih ustanovah.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

24. Znižati je treba prispevke na plače, ki jih podjetja plačujejo državi.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

25. Davke na visoke dohodke je treba dvigniti.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

26. Država naj poenostavi postopke za zaposlitev visoko-kvalificirane delovne sile iz tretjih držav.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

27. Država naj ohrani deleže v gospodarskih subjektih, ki so vitalnega državnega pomena.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

28. Slovenija naj bo prehrambeno samooskrbna.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

29. Država naj odpravi omejitve delovnega časa ob nedeljah.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

30. Država si naj prizadeva za izboljšanje zmogljivosti in dostopa do turističnih znamenitosti v njeni lasti ali upravljanju.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

31. Država naj proda svoj delež v energetskih podjetjih.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

32. Interesi varovanja narave bi morali prevladati nad finančnimi interesi pri odločanju vlade glede ustvarjanja novih delovnih mest.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

33. Vlada bi morala upoštevati priporočila epidemiološke stroke glede nalezljivih bolezni, tudi kadar ta negativno vplivajo na gospodarstvo.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

34. Slovenija naj poveča investicije v digitalno preobrazbo družbe in države ter obenem skuša privabiti tehnološka podjetja.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

35. Pravica do dostopa do interneta naj bo zapisana v ustavi.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

36. Država naj ustanovi državnega letalskega prevoznika.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

37. Država naj poenostavi in pohitri postopke prostorskega umeščanja za ključne državne projekte.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

38. Država naj nadaljuje z vlaganjem v izgradnjo 2. bloka jedrske elektrarne Krško.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

39. Država naj pospeši časovnico za prepoved prve registracije vozil z notranjim izgorevanjem.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam

40. Država naj aktivno spodbuja krožno gospodarstvo z namenom zmanjšanja količine odpadkov in ogljičnega odtisa Slovenije.

Se ne strinjamNisem odločenSe strinjam