Migracije

Domovinska liga

Domovinska liga se zavzema za:

  • Takojšen preklic pristopa h Globalnemu sporazumu o migracijah.

  • Zakonska sprememba, ki bi migrantom ob nezakonitem vstopu v državo onemogočila zaprositi za mednarodno zaščito v RS. Znižanje finančne podpore migrantom. Nesprejemljivo je, da so mesečni alocirani stroški oskrbe migranta s 1963 evri kar trikrat višji kot znaša povprečna starostna pokojnina v RS.

  • Zvišanje sredstev proračuna RS za Ministrstvo za notranje zadeve za 20% do leta 2022.

Demokratska Stranka Upokojencev Slovenije

Podpiramo z vsem, kar lahko Slovenija ponudi migrantom. Tudi z namestitvijo, s šolanjem otrok, vse do trenutka, ko se bodo begunci lahko vrnili domov. Dom je eden, vsak pravi rodoljub se bo želel vrniti in pomagati graditi porušeno. Migracije so bile in bodo. Je pa žalostno, da imamo v današnjem času in nivoju razvoja človeštva in človeškega uma vojne begunce.

Gibanje Svoboda

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Levica

Zavzemamo se za enakopravno in nediskriminatorno obravnavo beguncev, prosilcev za azil in vseh drugih tujcev, ne glede na spol, starost, etičnost, narodnost, državljanstvo, spolno usmerjenost in druge osebne okoliščine. Vsem priseljencem bomo zagotovili več brezplačnih oblik učenja slovenščine in vključevanja v družbo, posebej pozorni bomo na ženske, ki ostajajo doma in imajo zato najslabše možnosti za integracijo. Olajšali bomo pridobitev statusa beguncem izboljšali njihov položaj, odstranili rezilno žico ter zagotovili varne migracijske poti. Vsem bomo zagotovili dostop do osnovnega plačilnega računa ter jim olajšali postopke in pogoje za združitev družine.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Ljudska lista gibanja Zdrava družba

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Lista Marjana Šarca

Vsi begunci so ljudje in prav je, da jim pomagamo. Slovenija naj sprejme toliko beguncev, kolikor jih zmore sprejeti. Politiko v zvezi s tem je potrebno izvajati usklajeno z EU. Nedopustno je, kar poskuša početi aktualna vlada, da se begunce deli glede na to, iz kje prihajajo. Poseben vidik je učinkovito obvladovanje nezakonitih migracij, ki prav tako zahteva celovit in enoten pristop ter sodelovanje vseh držav članic EU.

Naša Dežela

Dosledno bomo upoštevali zakonodajo ter mednarodne obveze Slovenije. Dosledno bomo ščitili Schengensko mejo, pri čemer bomo okrepili mejni nadzor s tehnološkimi rešitvami. Pri tem bomo sprejeli vse ukrepe skupaj s prebivalci, ki živijo ob meji.

Podpiramo strukturiran, evropski prostop k migracijam, azilu, varovanju mej in solidarnosti, tudi na podlagi izkušenj iz ukrajinske krize.

Naša prihodnost in Dobra država

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

Države morajo poskrbeti za varnost čisto vsakega begunca, pri organizaciji zaščite pa je pomembna tudi razdalja med državo izvora in sprejema. Zavzemamo se za varovanje zunanjih meja EU z ustanovitvijo sprejemnih centrov za migrante na zunanjih mejah EU. S spremembo Zakona o tujcih pa želimo doseči boljšo integracijo tujcev v našo družbo. Na trgu dela želimo zagotoviti možnosti hitrejšega sprejema vrhunskih kadrov in omogočiti lažjo izmenjavo kadrov med podjetji znotraj EU. Za privabljanje tako domačih kot tujih vrhunskih kadrov so ključne spremembe na davčnem področju, ki bodo omogočile njihovo ustrezno nagrajevanje (npr. razvojna kapica pri 4.600 EUR, paket dobrodošlice za digitalne nomade

Piratska Stranka

Zavzemali se bomo za to, da se obseg nezakonitih migracij prek Evrope (brez dokumentov, na skrivaj, mimo pravil) z ustreznimi ukrepi skrči na minimum.

Prvi korak je uvedba učinkovitih azilnih postopkov, v katerih bo v nekaj tednih odločeno o tem, ali je oseba begunec ali ne. Ni opravičljivih razlogov za to, da azilni postopki v Sloveniji trenutno trajajo po več mesecev ali celo let.

Drug nujni ukrep je, da država prične z doslednim izvajanjem vračanja zavrnjenih prosilcev za azil in drugih tujcev brez dovoljenja za prebivanje v njihove države iz.

Begunce pa je potrebno zaščititi in jim omogočiti dostojno življenje.

Pirati si torej zavzemamo za pravičen, zakonit in urejen sistem migracij.

Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS)

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Resni.ca

Podpiramo migrantsko politiko, ki pomaga ljudem v stiski, po drugi strani si ne želimo več t.i. socialnega turizma. Trenutno imamo v naši državi velik delež prejemnikov socialne pomoči, ki niso naši državljani (mi bi socialne transferje vezali na državljanstvo) in ki nimajo nobenega namena po družbeni ali drugačni integraciji ali iskanju zaposlitve.

Podpiramo stališče prostega trga, tako bomo podprli ukinitev pogojevanja časa zaposlitve pri prvem delodajalcu. Če nekdo želi delati v RS, se mu mora to delo tudi omogočiti in ne omejevati.

Stranka Alenke Bratušek

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Socialni Demokrati

Potrebujemo celovito azilno, migracijsko in integracijsko politiko, ki bo omogočila primerno odzivanje na neregulirane migracije ter olajšala regulirana priseljevanja. Migracijski pritiski na evropske meje ne smejo biti več razlog destabilizacije in notranje delitve ali orodje v rokah drugih regionalnih tekmecev. Treba je okrepiti multidisciplinarne cilje na področju migracij, med drugim: spodbujanje priseljevanja tuje delovne sile, zagotavljanje hitrih in učinkovitih postopkov za ugotavljanje upravičenosti do mednarodne zaščite, obravnavanje vzrokov migracij ter zaščita življenj, dostojanstva in osnovnih človekovih pravic migrantov. Odstranili bomo žico na meji s Hrvaško.

Slovenska Demokratska Stranka

Z Zakonom o tujcih, Zakonom o mednarodni zaščiti in Zakonom o organiziranosti in delu v policiji smo v SDS realizirali koalicijske zaveze, onemogočili fiktivne prijave prebivališč in zagotovili zavarovanje naših meja. V bodoče sledi zavarovanje južne meje z videonadzornimi sistemi, modernimi senzorskimi detektorji; lokacija za preselitev azilnega in drugih nastanitvenih objektov izven urbanih središč, finančna in druga pomoč obmejnim občinam za pravočasen odziv na obremenjenost državnih meja, sprememba ZODPol, upoštevaje ustavne odločbe, modernizacija policijskega dela in odprava birokratskih omejitev, ki ovirajo učinkovit nadzor in preiskovanju kriminalitete. Nenazadnje še povečanje učinkovitosti pregona gospodarskega kriminala z depolitizacijo policije in opolnomočenjem kriminalistov.

Slovenska Nacionalna Stranka

Migranti v Sloveniji praviloma nimajo kaj početi zato jih nočemo sprejemati. Izjema so zgolj specialistični kadri, ki pa v Slovenijo ne prihajajo. V kolikor kakšen specialist v Slovenijo pride ima že v naprej zagotovljeno zaposlitev v svojem okviru dejavnosti. Migracije z denarjem opremljenih borcev islama v Sloveniji niso dobrodošle.

VESNA - zelena stranka

Podnebna kriza povzroča že številne migracije. Ko sprejemamo begunce, ne sprejemamo samo vojnih, temveč tudi podnebne begunce. Teh bo vedno več. Rešitev niso zapiranje meja in postavljanje žic, temveč sistemsko reševanje podnebne krize na večnacionalni ravni. Ker v VESNI - zeleni stranki kot svoji temeljni vrednoti jemljemo socialno pravičnost in solidarnost, tudi sprejemu migrantov in beguncev namenjamo pravičen in solidaren sprejem in pomoč v odraz človečnosti in planetarnega povezovanja.

Za ljudstvo Slovenije

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.