Gospodarstvo

Domovinska liga

Vloga slovenske države v gospodarstvu je bistveno prevelika. Verjamemo, da je normalna oblika lastnine za veliko večino gospodarskih družb zasebna lastnina. Verjamemo v sposobnost slovenskih podjetnikov, da se bodo sami, brez dirigizma in subvencij države znali odločati kaj, komu in za koliko prodajati. Zagovarjamo radikalno zmanjšanje subvencij in alikvotno temu znižanje davčnih bremen.

Demokratska Stranka Upokojencev Slovenije

Gospodarstvo Slovenije se je pobralo predvsem samo z načrtnim vključevanje v mednarodne proizvodne verige in tokove. Vlada bi morala imeti dolgoročni strateški plan razvoja in ne le za en mandat. Dokument mora tem3eljiti na razvoju paradnih konjev, uporabi danosti, ki jih Slovenija ima. Pozornost mora biti usmerjena v regionalni razvoj celotne države.

Gibanje Svoboda

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Levica

V gospodarstvu bomo spodbujali ekonomsko demokracijo, ki vključuje sodelovanje delavcev pri upravljanju in delavske zadruge. Borili se bomo proti sedanjemu stanju, kjer sadove gospodarske rasti pobirajo lastniki kapitala, delavci pa se soočajo z visoko intenzivnostjo dela, prekarnimi zaposlitvami in nizkimi plačami. Privatizacijo državnega premoženja bomo ustavili. Krovnega upravljavca državnega premoženja (SDH) in razvojno banko v državni lasti (SID) bomo uporabili za demokratično načrtovanje gospodarske dejavnosti z javnimi investicijami, ki bodo namesto profitov zasledovale socialne in okoljske standarde ter skladen regionalni razvoj Slovenije.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Ljudska lista gibanja Zdrava družba

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Lista Marjana Šarca

Ustvarili bomo stimulativno, predvidljivo, stabilno in mednarodno konkurenčno poslovno okolje brez nepotrebnih birokratskih ovir, v katerem bodo podjetja lahko uresničevala svoje poslovne načrte. Sklenili bomo družbeni dogovor med državo, gospodarstvom in sindikati v okviru Ekonomsko-socialnega sveta in tako zagotovili za gospodarstvo predvidljivo in stabilno okolje za daljše časovno obdobje. Javni nacionalni infrastrukturni sklad bo pristojen za izvedbeni del ključnih razvojnih projektov. Dodatno pozornost bomo namenili malim in srednje velikim podjetjem ter podjetnikom - tudi z uvedbo in okrepitvijo položaja državnega sekretarja za malo gospodarstvo.

Naša Dežela

Malemu gospodarstvu - mikro, malim in srednjim podjetjem ter obrtnikom, bomo omogočili pogoje za stabilnejše, učinkovitejše in globalno konkurenčno poslovanje. Odpravili bomo nepotrebne administrativne ovire, poenostavili postopke za poslovanje in omogočili ustrezne pogoje za nadgradnjo poklicne usposobljenosti. Zagotovili bomo podporo za digitalizacijo procesov, pri črpanju evropskih sredstev in pri vstopu na mednarodne trge. Poskrbeli bomo, da bo malo gospodarstvo zavzelo še pomembnejšo vlogo nosilca razvoja slovenskega gospodarstva. Poskrbeli bomo za večjo povezanost raziskav in razvoja ter gospodarstva, ter pri tem pomagali predvsem MSP, ki nimajo lastnih razvojnih oddelkov.

Naša prihodnost in Dobra država

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

Zavzemamo se za socialno-tržni model gospodarstva, katerega uspešnost so krščanski demokrati že dokazali v Nemčiji in drugod po svetu. Trenutno največji izziv slovenskega gospodarstva bi lahko skoncentrirali na vprašanje produktivnosti. Poleg ugodne davčne politike se zavzemamo za ukrepe, kot so nacionalni sklad za razvoj talentov, spodbujanje investicij v zagonska podjetja, pokritost s širokopasovno infrastrukturo, vključevanje slovenskih raziskovalcev iz tujine v slovenske raziskovalne skupine, predstavništvo slovenskega gospodarstva v Silicijevi dolini, elektronsko državljanstvo za podjetja ter digitalizacija poslovanja javne uprave s podjetji.

Piratska Stranka

Problem slovenskega gospodarstva ni nizka produktivnost na zaposlenega v smislu količine proizvedenih izdelkov, temveč v tem, da so slovenska podjetja pogosto samo dobavitelji tujim podjetjem in kot taka dosegajo mnogo nižjo maržo, kot podjetje, ki sestavi in proda končni izdelek.

Namesto v podizvajalstvo se je bolj primerno osredotočiti na raziskave, sofisticirano proizvodnjo in stik s strankami.

Vzpostavili bomo podporno okolje za nastanek in razvoj visokotehnoloških podjetij.

Z učinkovito digitalizacijo bo država postala bolj prijazna podjetjem.

Osredotočili se bomo na izkoristek potencialov vse cenejšega dostopa do nizkozemeljske orbite iz strani slovenskih podjetij.

Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS)

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Resni.ca

Zavzemamo se za čim manjši vpliv države na gospodarstvo. Izkušnje iz prakse namreč kažejo, da več pravil prinaša več omejitev, kar negativno vpliva na razvoj malih podjetij. V skladu s težnjami po debirokratizaciji in zmanjševanju obsega javne uprave si želimo tudi skrajševanja postopkov v gospodarskih dejavnostih. Spodbujanje gospodarstva bomo dosegli z zniževanje davčnih obremenitev, tako bomo pritegnili nove investicije in delovna mesta z dodano vrednostjo.

Stranka Alenke Bratušek

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Socialni Demokrati

Verjamemo, da je čas za preoblikovanje obstoječe paradigme rasti. Zato bomo uveljavili model vključujočega in trajnostnega razvoja s podporo povečane dodane vrednosti v družbeno odgovornem in trajnostnem gospodarstvu. Naš cilj je, da slovenski razvojni model postane bolj pravičen, slovenska družba bolj inovativna, naše gospodarstvo pa tako poveča dodano vrednost na zaposlenega. Slovenija lahko dvigne produktivnost s krepitvijo vseh dejavnikov: kompetenc, inovacij, tržne učinkovitosti, institucij in naložb. S tem bodo naša, predvsem mikro in mala podjetja, ustvarila kakovostnejša delovna mesta, boljše plače in posledično višjo blaginjo za vse. Premik k pravičnejšim razmerjem vidimo tudi z večjo stopnjo ekonomske demokracije.

Slovenska Demokratska Stranka

V SDS bomo v naslednjem mandatu sledili že začrtanim smernicam tega mandata, na podlagi katerih že dosegamo rekordne rezultate. Sledili bomo Zelenemu dogovoru EU in viziji trajnostnega razvoja, zato bomo namenili dodatne razvojne spodbude za področja: znanja, ustvarjalnosti in inovacije, digitalizacije in zelenega prehoda, prehodu v bolj krožno in nizkoogljično poslovanje, sledili cilju ustvarjanju kakovostnih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo – cilj dvig na 65.000 € na zaposlenega v letu 2030, uvedli dodatne spodbude za mala in mikro podjetja ter obrtnike, nadaljevali z davčno in administrativno razbremenitvijo gospodarstva (ukinitev podvajanj poročanj ...) ter dodatno spodbudili investicije v IT in trajnostno infrastrukturo ter naložbe za uvajanje Industrije 4.0.

Slovenska Nacionalna Stranka

V Sloveniji je potrebno pomagati srednjim in majhnim podjetjem, predvsem v privatnih rokah, saj so strici iz ozadja uspešno uničili velike slovenske gospodarske firme, jih razbili in razprodali. V državnih rokah naj ostanejo le nekateri strateški gospodarski subjekti, vse ostalo naj gre v Zanesljive privatne roke, praviloma slovenskih državljanov. Zagotoviti pa je potrebno ustrezno kreditiranje.

VESNA - zelena stranka

Prihodnji razvoj slovenskega gospodarstva vidimo v odmiku od paradigme vse večje proizvodnje, vse daljših delovnikov, vse višje porabe energije in vse večjih okoljskih obremenitev. Slovenija ne bo več prostor za nove velike industrijske obrate. Spodbudili bomo močan investicijski cikel, usmerjen v razogljičenje in vzpostavitev modela nizkoogljičnega, krožnega gospodarstva. VESNA - zelena stranka bo velik podpornik industrije in podjetništva, ki bosta usmerjena v prihodnost in imela odgovoren ter spoštljiv odnos do planeta, ljudi in živali. Zagotovili bomo, da nujni zeleni prehod za seboj ne bo puščal poražencev, vsi ljudje in zaposleni bodo varni in vključeni v nove trajnostne modele.

Za ljudstvo Slovenije

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.