Evropska integracija

Domovinska liga

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Demokratska Stranka Upokojencev Slovenije

Aktualni politični dogodki v Evropi in v svetu zahtevajo redefinicijo temeljev in nadgradnje EU. Gre za upoštevanje novih igralcev in za spremenjena razmerja sil. V novem času se predvsem kaže šibkost malih držav, ki se v marsikateri funkciji države naslanjajo na sistem EU. Å e vedno je EU polna nerešenih problemov v svojem bistvu.

Gibanje Svoboda

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Levica

Projekt Evropske unije je v krizi. Le ambiciozen načrt bo omogočil ohranitev demokracije in socialne države ter preprečil zdrs v mračnjaštvo nacionalizma in rasističnega sovraštva. Zagovarjamo EU, ki ne bo utemeljena na neizprosni konkurenci, ampak na skupnih socialnih, okoljskih in demokratičnih standardih ter zagotavljanju miru in prijateljskih odnosov z drugimi deli sveta. Zato se bomo zavzemali za demokratizacijo institucij EU, uzakonitev evropske minimalne plače in najnižjega zneska socialne pomoči ter minimalne stopnje davka na dobiček podjetij na ravni EU. Zavzemali se bomo za evropski New deal, ki bo vključeval obsežne javne investicije v prevični zeleni prehod.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Ljudska lista gibanja Zdrava družba

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Lista Marjana Šarca

Slovenija bo svoje interese najlaže uveljavljala v okviru močne, enotne in uspešne EU. Uspešna EU pomeni uspešno Slovenijo in obratno. Slovenija se bo jasno distancirala od iliberalnih politik, ki jih izvajajo nekatere članice EU. Z manjšo administrativno obremenitvijo in pametno načrtovano porabo evropskih sredstev lahko Slovenijo popeljemo na pot bolj razvitih in s tem tudi mladim prijaznih držav EU. Odločno zavračamo populistični iliberalnosuverenistični model razvoja EU. Zagovarjamo postopni model konfederalne krepitve in razvoja EU s spremembami in dopolnitvami temeljnih pogodb. Zavzemamo se za koncept odločanja od spodaj navzgor in ne obratno.

Naša Dežela

Slovenija je del Evropske unije ter Evroobmočja ter Schengna. Naša dežela bo gojila pripadnost Evropski uniji ter aktivno pripomogla k povezani, trdni ter na vrednotah utemeljeni Evropski uniji. Zavedamo se pomena povezovanja sodobnih družb in držav v času pospešene ekonomnske, politične in kulturne globalizacije. Naša dežela dr. Aleksandre Pivec se bo zavzemala za odprt trg in odrte notranje meje EU, hkrati pa tudi sodelovanje v skupnih politikah, predvsem na področju skupne zunanje politike, varnosti, zdravja, gospodarstva, energetike. Posebej podpiramo Konferenco o prihodnosti Evrope, ki ambiciozno spodbuja evropske državljane k soustvarjanju evropske prihodnosti.

Naša prihodnost in Dobra država

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

Smo na strani povezane Evrope, ki mora postati močan svetovni igralec in ključno prispevati k razreševanju največjih svetovnih izzivov. Želimo evropsko sodelovanje in povezovanje namesto nacionalistične izolacije. Le tako bomo Slovenijo in Evropo naredili bolj odporno: v primeru varnostnih groženj, gospodarskih kriz in pandemij. Potrebujemo hitrejše in bolj učinkovite odločitve. Zagovarjamo odločanje s kvalificirano večino na področju zunanje in varnostne politike. Zavzemamo se za izpolnjevanje zavez, ki izhajajo iz evropskih pogodb in skupnih vrednot. V primeru kršitev je potrebno le-te dosledno sankcionirati. Regiji Zahodni Balkan moramo ponuditi jasno evropsko perspektivo.

Piratska Stranka

Pirati podpiramo federalizacijo Evropske unije in večjo demokratizacijo njenih institucij.

Slovenija je premajhna, da bi lahko v globalnem okolju uspevala sama.

Močnejšo evropsko integracijo, predvsem s federalizacijo, vzpostavitvijo fiskalne in socialne unije, evropske vojske in s skupnim zadolževanjem vidimo kot ključne za večjo blaginjo vseh Evropejcev.",

Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS)

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Resni.ca

Naše stališče do članstva v mednarodnih združenjih je vezano na voljo ljudstva. Tako bi s sistemom neposredne demokracije preverili vzdušje med državljani RS, kolikor bi se pokazalo, da je to potrebno.

Stranka Alenke Bratušek

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Socialni Demokrati

Slovenija se mora ponovno umestiti v jedro EU, skupaj z državami članicami, ki so zavezane vladavini prava. Zagovarjamo močne, transparentne in odgovorne institucije EU, ki bodo sposobne slediti globalnim izzivom in uveljavljanju evropske ideje. Zagovarjamo krepitev strateške avtonomnosti EU na področju skupne varnostne in obrambne politike, tudi zato, da bo EU sposobna odgovoriti na izzive kot so zdravstvena kriza, podnebne spremembe, digitalni in gospodarski razvoj. Podpiramo nadaljnjo širitev EU z jasno časovnico in spodbujanje napredka držav Zahodnega Balkana. Okrepiti je potrebno sodelovanje z državami vzhodnega partnerstva, pri čemer podpiramo dolgoročno evropsko perspektivo Ukrajine.

Slovenska Demokratska Stranka

V Slovenski demokratski stranki se zavzemamo za poglabljanje evropske integracije. Poglabljanje evropske integracije vidimo predvsem na področjih kibernetske varnosti, zdravstva, obrambe in vojaške tehnologije, humanitarne pomoči, na področju migracij, na področju podnebnih sprememb. V SDS bomo sooblikovali in uresničevali akcijske načrte za širitev EU na države Zahodnega Balkana in Vzhodne soseščine EU.

Slovenska Nacionalna Stranka

Evropske integracije je vedno manj in še zdaleč ni takšna kot je bila zamišljena. Imamo Evropo dveh oz. treh hitrosti, kjer najmočnejše države znotraj EU razmišljajo najprej o sebi, po tem šele o komerkoli drugem. Širitve Evropske unije ne bo, EU je v stadiju razpadanja in Slovenija mora misliti nase.

Za ljudstvo Slovenije

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.