Epidemiologija

Domovinska liga

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Demokratska Stranka Upokojencev Slovenije

V času covid pandemije so največje posledice nosili starejši. Tudi i zavrnitvijo sprejemanja v bolnišnice. DeSUS se zavzema za to, da bodo9ča vlada takoj pripravi s strokovnjaki načrt ravnanja v pandemiji in epidemiji, ki ga mora sprejeti Državni zbor RS. V stranki DeSUS bomo odločno proti politikantstvu. Zahtevamo tudi enakopravno obravnavo starejših in zagotovljen dostop do zdravnika.

Gibanje Svoboda

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Levica

Obstajajo jasne smernice, kateri so minimalni in nujni pogoji za obvladovanje epidemij. Omejitveni ukrepi morajo temeljiti na znanstvenih dejstvih in podatkih, njihov namen pa mora biti varovanje zdravja in življenj ljudi. Veljati morajo za vse enako in kumunicirani na ustrezen način, saj se v nasprotnem primeru sesuje zaupanje splošne javnosti (kar se je zgodilo v Sloveniji). Pri strokovnih vprašanjih je pri tem potrebno zaupati znanosti in je potrebno za namene zagotavljanja javnega zdravja tehtati med koristmi in tveganji. Zaupanje javnosti v omejitvene ukrepe je ključno za to, da ti ukrepi delujejo. Upravljanje z epidemijo teh osnovnih minimalnih standardov ni zadostilo.

Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Ljudska lista gibanja Zdrava družba

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Lista Marjana Šarca

Upravljanje epidemije lahko temelji le na zaupanju v upravljavce epidemije. Slednje je povezano z ustreznim komuniciranjem tako politike kot stroke. Glede na komunikacijo, s katero je vlada dve leti pogosto žaljivo naslavljala ljudi in jih obravnavala kot nasprotnike namesto zaveznike, bo treba najprej vzpostaviti zaupanje, odpraviti nestrpnost med cepljenimi in necepljenimi ter v družbo vrniti strpno in spoštljivo sobivanje. Upravljanje epidemije je tudi vodenje z zgledom, s čimer je povezan tudi odnos do cepljenja, ki je lahko le prostovoljno. Zaupanje se bo povrnilo, ko bo stroka znala predstaviti ukrepe na razumljiv način in bo vzgled pri upoštevanju in izvajanju sprejetih ukrepov.

Naša Dežela

Epidemiologija in njena vloga pri preventivi in preprečevanju bolezni je v sodobni družbi bistvenega pomena in zato eden od temeljev javnega zdravja. V zadnjem času jo državljani zagotovo povezujemo z epidemijo covida-19 ter omejevalnimi ukrepi, s katerimi smo se soočali zadnji dve leti.

V Naši deželi vidimo epidemiologe kot pomembne deležnike v boju proti globalnim zdravstvenim problemom, med drugim tudi tistih, ki so posledica klimatskih sprememb, onesnaženja zraka, sodobnega načina življenja.

Naša prihodnost in Dobra država

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Nova Slovenija - Krščanski demokrati

Upravljanje epidemije mora potekati v tesnem sodelovanju s stroko. Ključno je nenehno iskanje ustreznega ravnovesja med skrbjo za javno zdravje in človeškega življenja ter delovanjem gospodarstva. Ukrepe je treba ves čas preverjati in prilagajati ter skrbeti za ustrezno komuniciranje z javnostjo. Spoštljivo je treba prisluhniti vsakomur, iskati kompromise in tiste skupne imenovalce, ki bi Sloveniji omogočili razvoj in čim večjo blaginjo vseh državljanov.

Piratska Stranka

Epidemija ni zgolj zdravstveni problem, je širši družbeni problem, v reševanje katerega bi vlada že od samega začetka morala vključiti neodvisne strokovnjake iz različnih področij.

Ljudem bomo vrnili upanje. Stroki bomo povrnili veljavo. Reševanje epidemije se bomo lotili ob pomoči skupine uglednih strokovnjakov iz različnih področij. To morajo biti ljudje, ki jim

Ustvarili bomo politično okolje, v katerem bo politika sprejemala odločitve na podlagi večinsko sprejetih strokovnih argumentov.

Uzakonili bomo izvajanje obvezujočih strokovnih analiz dejanskih učinkov sprejetih ukrepov.

Vzpostavili bomo transparentnost porabe javnih sredstev, še zlasti v izrednih situacijah, kot je epidemija.

Povežimo Slovenijo (Konkretno, Zeleni, SLS, NLS, NS)

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Resni.ca

Je znanstvena veda, ki so jo v zadnjih dveh letih grobo izrabili na političnem parketu. Študije, ki so prihajale iz tujine in so govorile o tem, da maske, socialna razdalja in zaprtje na občine ne pomagajo, so naši politiki enostavno ignorirali in poudarjali le tisti del izsledkov, ki je govoril v njihov prid. Epidemiologija je kot umetnost, je pretanjeno valovanje med vsemi niansami izsledkov, človeškega vedenja, biologije, kemije, fizike in medicine, pri čemer izgubi svoje bistvo, ko vanjo poseže lobi s svojimi interesi.

Stranka Alenke Bratušek

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Socialni Demokrati

Upravljanje epidemije je vodila vlada kaosa, konflikta in korupcije. Priča smo bili ignoranci stroke, prelaganju odgovornosti na ljudi, sprejemanju ukrepov čez noč. Ključen bo prehod na nadzorovano prisotnost virusa med ljudmi, ki bo prenesel večino tveganja na nezaščitene in ranljive skupine, zato moramo le-te opolnomočiti. Zgraditi moramo družbeno soglasje o smiselnih in razumnih ukrepih (promocija zaščitnega vedenja, cepljenje, dostopnost hitrega testiranja), s transparentno in empatično komunikacijo, podporo stroke. Naš cilj je neodvisna javna institucija za sodobno spremljanje nalezljivih bolezni, modeliranje in napovedi, z analitiko v realnem času, transparentno prikazovanje podatkov.

Slovenska Demokratska Stranka

Nobena vlada ali institucija se ne more sama spopasti z grožnjo prihodnjih pandemij, zato si želimo čim več skupnih akcij znotraj Evropske zdravstvene unije za preprečevanje epidemij, denimo pri zagotavljanju cepiv, nujnih zdravil, zdravstvenih pripomočkov in zaščitne opreme. Pomembno je, da se ustvari okolje, v katerem bodo lahko vsi pomembni deležniki stopili skupaj pri borbi proti morebitni epidemiji.

Slovenska Nacionalna Stranka

Vprašanje epidemiologije je potrebno prepustiti stroki in ne podlegati niti ustvarjanju panike, ki prihaja iz zahodne Evrope in ZDA, prav tako pa tudi ne podlegati senzacionalističnim razlagam druge strani. Predvsem je potrebno imeti kontrolo nad bio laboratoriji, ki pod taktirko velikih državnih in privatnih firm iz zahoda proizvajajo viruse in jih širijo med populacijo. Upoštevati je potrebno naravni ciklus imunskega delovanja in ne vse povprek razkuževati.

VESNA - zelena stranka

Glede Covid-19: obveznega cepljenja ne podpiramo. Podpiramo pa ukrepe, ki prispevajo k znižanju števila hospitaliziranih, hudo bolnih ter umrlih. Cepljenje je tak ukrep, a mora ostati svobodna izbira. Verjamemo, da je večjo precepljenost možno doseči z ustreznim komuniciranjem ter odprtimi, argumentiranimi razpravami. V komuniciranje in sprejemanje odločitev se mora poleg epidemiološke in medicinske vključiti tudi druge stroke. Zaščititi je potrebno najbolj ranljive skupine. Predvsem pa moramo doseči razmere, ki bodo zdravnikom omogočale, da v polni meri ponovno pričnejo z izvajanjem redne zdravniške službe, zlasti preventivnih programov zdravljenja ter zgodnjega odkrivanja težkih bolezni.

Za ljudstvo Slovenije

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.

Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo

Stranka ni podala stališča v zvezi s to tematiko.